Erasmus University Rotterdam 

In dit masterprogramma leer je vraagstukken op het terrein van arbeid en organisatie te analyseren. 

Zie deze link voor meer informatie. 

In dit Engelstalige masterprogramma leer je om de belangrijkste vraagstukken van deze tijd kritisch te analyseren. 

Zie deze link voor meer informatie.

In dit Engelstalige interdisciplinaire masterprogramma leer je vraagstukken op het gebied van migratie en diversiteit te onderzoeken, analyseren en oplossen.

Zie deze link voor meer informatie.

In dit masterprogramma leer je om de kansen en problemen van grote steden te analyseren.

Zie deze link voor meer informatie.

De oorzaken en gevolgen van hedendaagse politieke kwesties zoals brexit, populisme en politiek wantrouwen, kunnen begrepen worden door de unieke focus van dit masterprogramma op de complexe wisselwerking tussen politiek en maatschappij. 

Zie deze link voor meer informatie.

In dit Engelstalige masterprogramma onderzoek je de oorzaken en gevolgen van sociale ongelijkheid en welk beleid mogelijk kan bijdragen aan afname van ongelijkheid. 

Zie deze link voor meer informatie.

Deze tweejarige, Engelstalige master is een goede voorbereiding op een carrière in onderzoek, beleid of consultancy op het gebied van kunst, cultuur en media. 

Zie deze link voor meer informatie.

Deze tweejarige, Engelstalige master is een goede voorbereiding op een carrière in onderzoek, beleid of consultancy op het gebied van bestuurskunde en organisatiewetenschappen.

Zie deze link voor meer informatie.

Deze éénjarige, Engelstalige master leert je hoe hoe digitale technologieën vormgeven aan hoe we werken, organiseren en besturen. Zie deze link voor meer informatie.

© 2017 by Landelijk Overlegorgaan Sociologie. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon