Algemene informatie

Radboud Universiteit Nijmegen

Welke verschillen bestaan er in Nederland tussen arm en rijk? Waarom komt criminaliteit onder bepaalde groepen sterker voor of hoe voorkom je discriminatie van bepaalde groepen? Onze samenleving verandert continu en dat is waar je je als socioloog in verdiept. Sociologen proberen inzicht te krijgen in maatschappelijke problemen en onderzoeken hoe de samenleving ons beïnvloedt, vaak zonder dat we het door hebben. Wil je weten hoe de maatschappij in elkaar steekt en zoeken naar oplossingen om de maatschappelijke problematiek aan te pakken? Ontdek Sociologie in Nijmegen! Binnen het studieprogramma van Sociologie bestudeer je de sociale relaties tussen mensen. Je leert welke invloed onze omgeving op ons heeft. Je verdiept je in sociologische vraagstukken zoals ongelijkheid (hoe zie je sociale ongelijkheid terug in het onderwijs?) en verbondenheid (welke vooroordelen zijn er en hoe ga je discriminatie tegen?). Sociologie aan de Radboud Universiteit kenmerkt zich door de unieke combinatie van theorie én onderzoek: als student voer je al in het eerste jaar zelf onderzoek uit en leer je sociologische vraagstukken als wetenschapper te bekijken.

Elk studiejaar van de bachelor Sociologie bestaat uit twee semesters van 20 weken. Elk semester is weer onderverdeeld in twee periodes van 10 weken. Per periode heb je de eerste acht weken onderwijs; de laatste paar weken zijn bestemd voor het voorbereiden en maken van tentamens. Aan elk vak is een aantal studiepunten, EC (European Credits), gekoppeld. 1 EC staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

In het eerste jaar van de opleiding Sociologie leer je de basis van de sociologie, maar bestudeer je ook al in detail maatschappelijke vooroordelen en sociale ongelijkheid. Daarnaast verbreed je je met vakken als culturele antropologie en sociale psychologie. In het tweede en derde bachelorjaar ga je je onderzoeksvaardigheden verder trainen door je te verdiepen in onderwerpen zoals criminaliteit, sociaal vertrouwen, euroscepsis (kritische houding ten opzichte van de EU), weerstand tegen euthanasie en abortus en leefstijlen (sport en cultuur). Het derde jaar sluit je de opleiding af met een bachelorwerkstuk.

 

Waarom sociologie in Nijmegen?

  • Een inhoudelijk speerpunt is de sociale ongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, onder andere tussen mannen en vrouwen en tussen jongeren en ouderen. Er is aandacht voor criminaliteit en het vertrouwen en de vooroordelen tussen mensen, in het bijzonder tussen etnische groepen.

  • De unieke combinatie van theorie en onderzoek. Studenten van deze opleiding staan bekend om hun uitstekende onderzoekskwaliteiten. Tijdens de studie zijn er leerprojecten waarin je je theoretische kennis toepast en zelf onderzoek uitvoert.

  • Tijdens de studie richt je je op de praktijk: je loopt een stage van vier maanden in het derde jaar.

  • De studie Sociologie is een brede opleiding waarin je sociologische vragen bekijkt vanuit verschillende vakgebieden. Dit geeft je veel kennis en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

  • Sociologie is een afdeling met een prettige en open sfeer. De samenwerking tussen docenten en studenten is informeel. Daarnaast is er een actieve studievereniging: Den Geitenwollen Soc.

  • Goede begeleiding: elke eerstejaars heeft een eigen docent-mentor bij wie je terecht kunt met vragen.

© 2017 by Landelijk Overlegorgaan Sociologie. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon