Deze master is in het Nederlands

VU Amsterdam

Participatie van burgers is een steeds belangrijker thema in het overheidsbeleid. Iedereen moet kunnen meedoen. In betaald werk, maar ook in vrijwilligerswerk en zorg, verenigingen en belangenorganisaties, politieke organisaties of onderwijs. Dat blijkt alleen niet altijd te gebeuren. In de eenjarige masteropleiding Sociologie (voltijd) leer je wat (groepen) mensen belemmert om deel te nemen aan de samenleving, welke rol hun achtergrond daarin speelt en op welke manier daar iets aan te doen is. Ook leer je hoe maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op het belang dat een samenleving hecht aan de participatie van allerlei groepen.

 

Centraal in de master Sociologie staat de binding met de maatschappij en met jouw toekomstige werkveld. Het onderzoeksonderwerp van je masterthesis is dan ook een concrete vraag vanuit een organisatie of groep in de maatschappij die te maken heeft met vraagstukken rond participatie. Tijdens het eerste halfjaar bereid je je thesis in kleine groepjes voor. Je houdt het hele jaar contact met je opdrachtgever. Na afronding van de master Sociologie kun je aan de slag op terreinen van cultuur, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Na het afronden van deze master kun je ook verder gaan in het onderzoek. 

 

In de masteropleiding Sociologie oefen je ook een aantal professionele vaardigheden. Je moet bijvoorbeeld zelf contact leggen en onderhouden met je opdrachtgever en je eigen thesistraject organiseren. In het eerste semester heb je ongeveer twaalf contacturen, verspreid over de gehele week. De rest van de tijd (± 28 uur) besteed je aan zelfstudie. In het tweede semester schrijf je zelfstandig je masterthesis. Je docenten bewaken het proces en brengen waar nodig inhoudelijke kennis in.

 

Tijdens je master kun je in aanmerking komen voor een Student-Fellowship. Je doet tijdens dit Student-Fellowship ervaring op in onderwijs en onderzoek. 

 

Deze opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Als je de opleiding hebt afgerond, ben je Master of Science (MSc), een internationaal erkende titel.

 

Duur master: 1 jaar

Aantal studenten: 25

Kwantitatief/kwalitatief: Beiden

Stage/scriptie: Scriptie

© 2017 by Landelijk Overlegorgaan Sociologie. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon