Algemene informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Sociologie gaat over hoe mensen met elkaar samenleven: mens en maatschappij staan centraal. Met deze VU-bachelor Sociologie sta je écht midden in de samenleving. Je ontdekt in zowel de collegezaal als in het uitvoeren van onderzoek in de praktijk hoe maatschappelijke ontwikkelingen zoals mondialisering, individualisering en digitalisering het gedrag van mensen beïnvloeden. En vice versa: hoe mensen zelf door hun (groeps-)gedrag maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden. Je verdiept je in uiteenlopende maatschappelijke thema’s, zoals ongelijkheid op de arbeidsmarkt, conflicten tussen groepen en binnen organisaties, en de problemen en kansen van een zeer diverse samenleving.
 

Als student Sociologie aan de VU geniet je kleinschalig, intensief en persoonlijk onderwijs. Wij leren jou de juiste vaardigheden aan om zelfstandig onderzoek te kunnen doen. Ervaren docenten trainen je in zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Sociologie heeft raakvlakken met andere studies binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen, zoals Politicologie en Culturele Antropologie Het is mogelijk om bijvakken bij andere studies te volgen die je interessant vindt of om eventueel te kiezen voor een dubbele bachelor-opleiding. Zo leer je multidisciplinair naar actuele sociologische vraagstukken kijken.

In de bacheloropleiding Sociologie aan de VU begin je bij de basis. In het eerste jaar maak je kennis met de sociologie en de belangrijkste sociologen van toen en nu. Je verdiept je in macht en invloed, stabiliteit en verandering, ongelijkheid en strijd tussen groepen in de samenleving, sociale samenhang en protest. Ook leer je sociaalwetenschappelijk onderzoek doen.
In het tweede jaar ga je je verder verdiepen in de sociologie. Je leert nieuwe methoden van onderzoek doen, zoals interviewen en statistische analyse. Je vergroot je kennis van sociologie aan de hand van vier centrale thema’s: identiteit, etniciteit en nationalisme; netwerken en sociaal kapitaal; sociale ongelijkheid en de verzorgingsstaat; en politieke mobilisatie.
Het derde jaar staat voor een belangrijk deel in het teken van de profileringsruimte. Je kunt hierbij kiezen voor een stage, minoren of keuzevakken, hier of in het buitenland. Ook oriënteer je je op de arbeidsmarkt via het vak Professionele en thematische oriëntatie.
Je sluit de bachelor af met een bachelorthesis. Hiervoor analyseer je een maatschappelijk vraagstuk, waarover je vervolgens verslag doet. Na drie jaar ben je opgeleid tot socioloog én klaar voor de arbeidsmarkt of een masteropleiding.

© 2017 by Landelijk Overlegorgaan Sociologie. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon