New Image 7

Landelijk Sociologie Congres 

2017

Het Landelijk Congres Sociologie 2017 had als thema 'Macht'. Lees hier wie er vorig jaar kwamen spreken en bekijk de foto's voor een indruk van de dag.

Wat was het toch een mooie dag en een geslaagd Congres! Hopelijk heeft iedereen er veel van geleerd en is de sociologie nog interessanter geworden dan ze al is. Hieronder zie je een foto impressie van de dag.

Tot volgend jaar!

Sociologiestudent Robin Gerritsen uit Nijmegen maakte een verslag van het Congres! Lees hier wat hij allemaal heeft ervaren op die mooie dag.

De Sprekers van 2017

Openingsspreker: Jolande Withuis

Jolande Withuis is een Nederlandse sociologe. Daarnaast schrijft ze veel over de naoorlogse geschiedenis van het Nederlandse communisme. Onlangs heeft zij het boek ‘Juliana’ uitgebracht, een biografie over deze koningin. Het boek heeft nogal wat ophef veroorzaakt, omdat in het boek een bepalend beeld wordt geschetst over de koningin. In het boek komen vele vormen van macht naar voren, zoals de macht van ‘the old boys network’ en de verhouding van de koningin tot haar kabinet. Tijdens het congres zal Jolande door ons worden geïnterviewd over de onderwerpen in haar boek. Daarbij is input uit de zaal ook zeker welkom dus mocht je al vragen hebben, bewaar deze dan vooral voor tijdens het congres.

Ronde 1: Politieke macht

Peter Achterberg - Power to the people!

We willen meepraten. Meebeslissen over van alles en nog wat! Wat politici allemaal doen, moet gecontroleerd worden door het volk. Bijvoorbeeld via constant peilingen en referenda. Wat wetenschappers allemaal uitspoken, kan beter bepaald worden door de mensen in de samenleving. En we moeten natuurlijk ook inspraak in de rechtspraak! Het volk ziet zich geplaatst tegenover (corrupte) elites, en eist democratisering! Het volk aan de macht! Want het volk is immers een zuivere, ongecorrumpeerde bron van kennis, macht en rechtvaardigheid!
Tijdens deze lezing gaat Peter Achterberg, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Tilburg, in op de vraag waarom tegenwoordig zoveel mensen, zowel ter rechter maar ook ter linker zijde van het politieke spectrum, dromen van ‘het volk aan de macht’! Het ideaal dat opkwam in de roerige jaren ’60 en ’70 aan de linker kant van het politieke spectrum, is thans nogal populair aan de rechter zijde. Populisten als Wilders, Trump en Le Pen zweren erbij. De vraag is hoe dit te verklaren valt…
Peter Achterberg publiceerde eerder over veranderingen in de politieke cultuur van westerse landen, en legt zich tegenwoordig toe op de vraag waarom zoveel mensen kritisch staan tegenover politiek, wetenschap, recht en religie.

Koen Vossen - Populisme en de opkomende macht van de PVV 

Koen Vossen is politiek historicus en doceert politicologie aan de Radboud Universteit Nijmegen. Hij publiceert vele stukken over populisme en dat is ook het onderwerp waar hij tijdens het congres over zal spreken. Hij heeft in 2013 een boek gepubliceerd over Geert Wilders, met een portret over zijn partij de PVV, Rondom Wilders: Portret van de PVV. Hij zal ons iets gaan vertellen over de opkomende macht van de PVV en hoe we dit kunnen plaatsen in de politiek. Na de lezing hopen we te begrijpen wat het populisme voor macht heeft in onzekere tijden. Er wordt informatie gegeven over de binnenkant van de PVV, hoe kan een ‘ledenloze’ partij bijvoorbeeld zo machtig zijn?

Ronde 2: Economische macht

Marguerite van den Berg - Een nieuw seksueel contract? Genderverhoudingen, post-Fordisme, en hoe we voorbij het bekende debat komen

Als het gaat over seksisme denken we al snel in eindeloos herhaalde groeven: voor we het weten praten we over werk-privé balans, quota voor vrouwelijke hoogleraren, ouderschapsverlof. Dat zijn allemaal relevante thema’s, maar in deze lezing probeer ik of we verder komen in ons denken en begrip als we de taal van het seksueel contract gebruiken. We onderzoeken hoe in hedendaagse (vaak post-Fordistisch genoemde) arrangementen op de arbeidsmarkt en in de economie gebruik gemaakt wordt van mannelijkheid en vrouwelijkheid. In een economie waarin steeds meer gevraagd wordt om skills als empathie en communicatie veranderen genderverhoudingen misschien wel grondig. Misschien blijft er wel niets over van een werk-privé onderscheid of wordt dat in ieder geval heruitgevonden in een tijd waarin laptops en telefoons het werk mee naar huis nemen. Hoe worden ongelijkheden dan opnieuw gearticuleerd en belangrijker nog: hoe kunnen we bijdragen aan een minder scheef seksueel contract?

Tim Reeskens - Populaire ideeën rondom immigratie en de verzorgingsstaat

Tim Reeskens is Universitair Docent Sociologie aan Tilburg University. In 2009 is Tim gepromoveerd op een onderzoek naar de relatie tussen diversiteit en sociale cohesie: vertrouwen mensen elkaar minder in gemeenschappen met veel immigranten? Tegenwoordig houdt Tim zich nog steeds bezig met onderwijs en onderzoek naar de sociale gevolgen van immigratie en diversiteit, maar is hij in toenemende mate geïnteresseerd in sociale veerkracht: hoe komt het dat bepaalde individuen en samenlevingen, geconfronteerd met tegenslagen, toch in staat zijn zich snel te herstellen? Op het Landelijk Sociologie Congres sluit Tim aan op het thema ‘macht’ door te focussen op de verzorgingsstaat, met name de vraag wie welk deel van de koek krijgt. Terwijl Europa geconfronteerd worden met zowel een economische crisis als met uitdagingen op het vlak van immigratie uit conflictgebieden in het Midden-Oosten, neemt de bezorgdheid over de mate dat immigratie een bedreiging vormt voor de sociale zekerheid toe. Het doel van de lezing op het Landelijk Sociologie Congres is om enkele populaire ideeën rondom immigratie en de verzorgingsstaat kritisch tegen het licht te houden. Enerzijds kijken we naar onderzoek dat zich afvraagt of genereuze verzorgingsstaten disproportioneel meer immigranten aantrekken. Anderzijds gaan we na of Nederlanders immigranten de toegang tot de verzorgingsstaat willen ontzeggen.

Thijs van Dooremalen - Wat is de macht van grote gebeurtenissen? 9/11 in de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland

Ronde 3: Wereldmacht

Sociologen gebruiken gebeurtenissen als de Val van de Muur, 9/11 of de verkiezingsoverwinning van Donald Trump veelvuldig om maatschappelijke veranderingen te verklaren. Maar het ontbreekt daarbij vaak zowel aan een duidelijke theorie van hoe zulke grote gebeurtenissen precies ‘werken’ als overtuigend empirisch bewijs. De macht van grote gebeurtenissen blijft daardoor een onbekend puzzelstukje van de sociale werkelijkheid. In deze presentatie zal ik laten zien hoe ik denk dat ze kunnen worden onderzocht. Dit doe ik aan de hand van een analyse van reacties op 9/11 in de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland. Eén van de belangrijkste conclusies is dat hoewel deze aanslagen gelden als een hele mondiale gebeurtenis, het toch erg van de nationale context afhangt hoe er precies op ze wordt gereageerd. Waar 9/11 in Nederland bijvoorbeeld sterk wordt gezien als teken dat het lastig is om moslims in westerse samenlevingen te laten integreren, ontbreekt zo’n perspectief in de Verenigde Staten en Frankrijk vrijwel volledig.

Celal Altuntas - Macht en onderdrukking binnen het geloof

“Religie had mij van kinds af in haar macht en gaf mij geen ruimte om na te denken.”

Celal Altuntas, auteur van “Het dorp van de zeven broers”, is in 1992 vanuit Turks Koerdistan naar Nederland gevlucht. Hij was op de vlucht voor de Turkse onderdrukking en de PKK. Celal Altuntas zal zijn persoonlijke verhaal vertellen wat macht en onderdrukking binnen het geloof met je doet. Is er binnen het geloof ruimte voor je eigen keuzes? Wat gebeurt er als je je verzet tegen je eigen religie?

Afsluitende spreker: Bob Lieshout

Bob Lieshout (1949) is emeritus hoogleraar internationale betrekkingen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft vooral gepubliceerd op het terrein van de theorie en de geschiedenis van de internationale betrekkingen. Zijn belangrijkste publicaties zijn Between anarchy and hierarchy (Edward Elgar, 1995), The struggle for the organization of Europe (Edward Elgar, 1999) en Britain and the Arab Middle East: World War I and its aftermath (I. B. Tauris, 2016).