New Image 7

Landelijk Sociologie Congres 2019

Eén dag per jaar komen geleerden uit alle uithoeken van het land samen in Utrecht tijdens het Landelijk Sociologie Congres. De nieuwste generatie sociologen kan zich deze dag laten inspireren door de verschillende lezingen, oriënteren op een master Sociologie in Nederland en kennis maken met sociologiestudenten uit een andere stad. 

Landelijk Sociologie Congres 2019

Vrijheid: voor sommigen lijkt dit een vanzelfsprekendheid, voor anderen zeker niet. Maar wat is vrijheid nu eigenlijk? Welke vormen van vrijheid bestaan er en hoe kan de sociologie hier naar kijken? Dit kwam allemaal ter sprake tijdens het Landelijk Sociologie Congres 2019!

Tijdens het congres werden er drie vormen van vrijheid besproken worden door diverse sprekers: ideologische vrijheid, vrijheid binnen de wet en instellingen en seksuele vrijheid. Tevens was er een mastermarkt, waar verschillende masterstudies uit alle hoeken van het land vertegenwoordigd werden. 

 

Wat was het een geslaagde dag! Hopelijk hebben jullie veel kunnen leren over het thema "Vrijheid", genoten van de lunch en weten jullie meer over de verschillende sociologie masters in Nederland. Bekijk hieronder de foto's die gemaakt zijn voor een impressie van de dag.

En hopelijk tot volgend jaar!

De sprekers van 2019

Ronde 1: Ideologische vrijheid

Martine Veldhuizen

Martine Veldhuizen is gefascineerd door historische ideeën over de kracht van het gesproken woord. Op het Landelijk Sociologie Congres 2019 sprak ze dan ook over de geschiedenis van de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder direct na de uitvinding van de boekdrukkunst (1450-1550).

Vrijheid van meningsuiting bestond toen niet als recht, maar dat betekent niet dat er geen ruimte was om vrijuit te spreken. Sterker nog, er was in de Lage Landen en in andere delen van Europa zelfs sprake van een cultuur waarin dit spreekgedrag veel voorkwam. Er waren zogenaamde 'waarheidssprekers', mensen die kritiek uitten op autoriteiten en daarmee een groot risico liepen op straffen.

Wat bezielde hen? Om daar achter te komen doet Martine Veldhuizen onderzoek naar waarheidssprekers als personages in de eerste gedrukte verhalen in het Nederlands.

Niels Drost

Niels Drost is werkzaam bij Wijdekerk, een initiatief stichting van een groep christelijke LHBT'er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT'ers. Deze stichting wil laten zien hoe LHBT'ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen. Daarnaast roept ze kerken op inzage te geven in de mate waarin LHBT'ers als volwaardig gemeentelid worden geaccepteerd. Met deze gegevens willen ze kerken op de kaart zetten.

Tijdens zijn lezing op het Landelijk Sociologie Congres 2019 ging Niels in op verschillende mogelijke spanningsvelden omtrent religie. Hoe wordt er bijvoorbeeld binnen religieuze gemeenschappen en instanties omgegaan met verschillende of andere interpretaties van normen, waarden en geloof? Welke ruimte bestaat er om jezelf uit te drukken, zowel qua ideeën als qua (seksuele) gevoelens en voorkeuren? Hoe wordt er gekeken naar soa’s? En waarom is het van belang dat deze kwesties worden besproken? Deze vragen en de bijbehorende discussie is gezien de recente ophef over de Nashville-verklaring misschien wel actueler dan ooit.

Ronde 2: Vrijheid binnen de wet

Peter Achterberg

Instituties zijn prima, maar alleen op onze manier!

Peter Achterberg is cultureel socioloog, werkend aan de universiteit van Tilburg. In zijn lezing tijdens het Landelijk Sociologie Congres 2019 hield hij zich bezig met twee issues. Ten eerste, kunnen we überhaupt spreken over een crisis met betrekking tot het vertrouwen in instituties? Achterberg betoogt dat er een institutionele vertrouwenskloof bestaat. Dit betekent dat er een kloof is tussen iemands steun voor institutionele principes en het vertrouwen in instellingen die zijn ontworpen om al het institutionele werk uit te voeren.

Het tweede onderwerp waar deze lezing over ging, is het uitvinden wat mensen doen als ze een dergelijke institutionele vertrouwenskloof ervaren. Achterberg beargumenteerde dat deze mensen zelf meer vrijheid nemen bij het uitvoeren van de institutionele taken. Dit heeft het gevolg dat men alternatieve vormen van institutioneel gedrag aanneemt (waakzaamheid, zelf onderzoek doen en politiek actief zijn op internet), terwijl men afziet van 'reguliere' institutionele activiteiten (stemmen, rapporten indienen bij de politie en vaccinaties accepteren).

Iris Sportel

Iris Sportel is onderzoekster geweest bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is momenteel actief als onderzoekster aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij zich bezighoudt met rol van religie, cultuur en etniciteit in procedures over kinderen uit minderheidsgezinnen.

Eerder richtte zij zich samen met collega De Groot-van Leeuwen tot de wraakvader, waarin een man de 'lokker' van zijn dochter mishandelde. Nadat de man te horen kreeg dat hij 4,5 jaar de gevangenis in moest, ontstond er in de media veel commotie. In dit onderzoek ging het over de begrijpelijkheid en acceptatie van strafrechtvonnissen, over hoe mediaverslaggeving over strafzaken werkt en of een begrijpelijker vonnis ook leidt tot meer acceptatie door een breder publiek.

In haar lezing tijdens het Landelijk Sociologie Congres 2019 voerde Iris Sportel een klein experiment uit met het publiek. Hierin onderzocht ze of het oordeel dat mensen over de wraakvader hebben, verandert naarmate ze meer details weten en beter begrijpen waar de rechtszaak over ging.

Ronde 3: Vrijheid van Seksualiteit

Rocher Koendjbiharie

Met een diploma in psychologie en in bestuurskunde, een geschiedenis als schrijver voor verschillende mediaplatforms en zijn eigen ervaringen, kan Rocher Koendjbiharie worden beschouwd als een gevorderde spreker op het gebied van LGBTQ+ gerelateerde onderwerpen.

Door wetenschappelijke inzichten en persoonlijke ervaringen te combineren, zal Koendjbiharie inzicht geven in kwesties binnen de LGBTQ+-gemeenschap en specifiek homoseksuele mannen.

Binnen de notie van vrijheid besprak Koendjbiharie de geïnternaliseerde homofobie onder sommige homoseksuele mannen door het begrip ‘straight acting’ gedrag uit te leggen. Er zijn homoseksuele mannen die zichzelf omschrijven als 'straight acting' terwijl ze verwijzen naar mannelijk gedrag. Door dit te doen veronderstellen deze mannen de aanname dat mannelijk gedrag is gekoppeld aan 'straight acting' gedrag en dat 'gay acting' gedrag vrouwelijk is.

Koendjbiharie besprak tijdens het Landelijk Sociologie Congres 2019 deze termen, de problemen die het met zich meebrengt voor de homogemeenschap en hij worp licht op mogelijke oplossingen volgens zijn eigen opvattingen.

Ronal Schurer

Ronald Schurer heeft een brede achtergrond: van sociaal werk en culturele sociologie & theater tot beleid & consultancy.

Tegenwoordig is Ronald docent onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast coördineert hij de grote beeldcampagne ‘Groningen viert de Liefde!’ rondom vrije partnerkeuze die op 14 februari in Groningen wordt gelanceerd. Seksuele oriëntatie en geloof spelen hierbij een grote rol, en de vrijheid voor elk individu om hierin zelf keuzes te maken.

Tijdens zijn lezing op het Landelijk Sociologie Congres 2019 vertelde Ronald ons meer over deze campagne. Hoe is deze tot stand gekomen, wat is hiervan het belang en hoe kunnen we vanuit (klassieke) sociologische thema’s zoals sociale ongelijkheid, identiteit en cohesie naar individuele zelfbeschikking kijken?

© 2017 by Landelijk Overlegorgaan Sociologie. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon