Algemene informatie

Rijksuniversiteit Groningen

Het samenspel tussen overheid, organisaties, markten en gemeenschappen is het terrein van de sociologie. De opleiding is een studie voor mensen die zich willen verdiepen in de samenleving.

 

Samenleven gaat niet altijd goed. Spanningen en conflicten zijn daarvan de zichtbare tekenen. De maatschappij functioneert door middel van wetten en voorschriften, regels, procedures en het prijsmechanisme van markten. Maar ook spontaan in verbanden van gezinnen en gemeenschappen werkt de samenleving.

De opleiding Sociologie in Groningen kenmerkt zich door elk blok een zogenoemd project aan te bieden. In dit project gaan studenten actief aan de slag met een onderzoek, vaak in opdracht van een externe opdrachtgever. In de opbouw van de verschillende projecten oefenen studenten verschillende academische en onderzoeksvaardigeden. Het Groningse uitgangspunt is dat behalve economische welvaart ook sociale welvaart belangrijk is. Dit is de vorm van welvaart die mensen ontlenen aan het hebben van sociale contacten en het gevoel onderdeel uit te maken van een groep. Ook aan ‘goederen’ zoals liefde, vriendschap, steun en waardering. Hoe de sociale welvaart in de samenleving vergroot kan worden, is een centrale vraag in onze opleiding en in ons onderzoek.

Het doen van goed en gedegen onderzoek wordt erg belangrijk gevonden in Groningen. Theorieën ter verklaring van sociale verschijnselen geven onderzoek richting. Als student leer je vervolgens hoe je vragenlijsten maakt, gegevens verzamelt en deze analyseert, bijvoorbeeld met statistiek, om tot wetenschappelijke uitspraken te komen.

Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan de maatschappelijke betekenis van sociologisch onderzoek. Vaak wordt onderzoek ingegeven door een actuele maatschappelijke kwestie, zoals vergrijzing of integratie. Onderzoeksbevindingen worden bovendien regelmatig vertaald naar een beleidsadvies of interventie waarmee het onderzochte probleem bestreden kan worden.

 

In de propedeuse van de studie Sociologie maak je kennis met deze vier ordes in het maatschappelijke krachtenveld: organisaties, overheid, markt en de primaire orde. Ook is er aandacht voor onderzoek en statistiek. Het tweede jaar draait om maatschappelijke vraagstukken en beleid. Je neemt deel aan projecten waarin een opdracht van een extern bureau centraal staat. In het tweede en derde jaar van de bachelor worden de vier sociale ordes verder uitgediept. Daarnaast krijg je een oriëntatie op de vier specialisaties: (1) onderwijs, (2) gezondheidszorg, (3) arbeid, (4) criminaliteit.​ In het derde jaar kies je een minor. Deze geeft je de mogelijkheid je kennis te verbreden bij een andere opleiding of universiteit. Je kunt ook studeren aan een buitenlandse universiteit.

© 2017 by Landelijk Overlegorgaan Sociologie. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon