Algemene informatie

Tilburg University

Sociologie is de studie die actuele maatschappelijke problemen en trends vanuit een wetenschappelijk perspectief bekijkt. Tijdens je bachelor in Tilburg bestudeer je de relatie tussen individuen, groepen en de samenleving, en verdiept je in sociale thema’s zoals migratie, armoede en ongelijkheid, en culturele verschillen, waarbij je de link legt naar politiek en beleid.

Ben jij geïnteresseerd in de samenleving? Vind je het leuk om onderzoek uit te voeren, oplossingen te bedenken en op basis daarvan beleid te vormen? Dan ben jij op je plek in Tilburg. Je kunt hier kiezen uit twee opleidingen sociologie:

Bij beide bachelor programma’s is er veel ruimte om zelf je studie in te richten naar je eigen interesses, ambities en talenten.

 

In het eerste jaar leg je de basis voor je verdere opleiding sociologie. Naast inleidende vakken sociologie, volg je inleidende vakken in andere disciplines die raakvlakken hebben met sociologie: politicologie, psychologie en economie. Ook leer je meer over academische vaardigheden en onderzoeksmethoden.

In het tweede jaar kies je uit een van de drie specialisaties (majors):

  • De major ‘Grootstedelijke vraagstukken’ (Nederlandstalig) richt zich op sociale vraagstukken in grote steden in Nederland en West-Europa. Je leert meer over de schaduwzijden van stedelijke verandering, maar ook over de kansen en mogelijkheden die de grote stad biedt.

  • In de major ‘Culture in comparative perspective’ (Engelstalig) gaat het om cultuur in de breedste zin van het woord. Waarom verschillen mensen in de manier waarop ze naar de wereld kijken, en wat zijn daarvan de gevolgen?

  • In de major ‘Social risks in a changing world’ (Engelstalig) staan globalisering en de gevolgen daarvan centraal, met een specifieke focus op sociale risico’s zoals armoede en ongelijkheid.

 

De bachelors sociologie in Tilburg staan ook middenin de maatschappij: je brengt tijdens je studie het geleerde meteen in de praktijk door ieder jaar een sociologisch leeronderzoek te doen. Ook doe je een arbeidsmarktstage in het derde jaar.  Bovendien biedt de opleiding Sociologie ruimte om zonder studievertraging in het buitenland te studeren. Je sluit je bachelor af met een onderzoek over een onderwerp aansluitend bij de door jou gekozen specialisatie. Door het kleinschalige karakter van de opleiding staat de persoonlijke aanpak centraal en heb je veel en gemakkelijk contact met je medestudenten en je docenten. Eén van de docenten wordt jouw persoonlijke studiementor.

 

Kenmerkende vakken zijn: Sociale Problemen, Contemporary Sociological Theories, Sociologisch leerproject, Methoden en Technieken van Onderzoek, Sociale uitsluiting in de verzorgingsstaat (major ‘Grootstedelijke vraagstukken’), National and Regional Identities(major ‘Culture in comparative perspective’),  Rise of Global Cities (major ‘Social risks in a changing world’).

© 2017 by Landelijk Overlegorgaan Sociologie. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon