Algemene informatie

Universiteit van Amsterdam

Sociologen kijken voorbij de waan van de dag. Dagelijks hoor en lees je in het nieuws over maatschappelijke spanningen en veranderingen. Tijdens je bachelor Sociologie leer je deze begrijpen en verklaren. Afgestudeerde sociologen zijn in staat om door het stellen van de juiste vragen tot vernieuwende analyses en oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken. Aan de kennis en kunde van sociologen is volop behoefte in de maatschappij.

Met een grote verscheidenheid aan onderzoeksmethodes sturen we je de stad in om onderzoek te doen. Elk type onderzoeksvraag vereist de juiste mix van methodes.  Het uitvoeren van sociologisch onderzoek is een ambacht dat je bij ons leert. Als student sociologie bekwaam je je onder meer in enquêteonderzoek, statistiek, diepte-interviews, tekstanalyse, big data en observaties van het alledaagse.

Hoe komt ongelijkheid tot stand? Wat zegt het succes van het kapitalisme over de West-Europese moraal? Waarom is zelfmoord niet alleen een individuele, maar ook een sociale kwestie? Het lijken actuele vragen, maar ze werden al in de 19 e eeuw door de grondleggers van de sociologie gesteld. In Amsterdam zijn klassieke sociologen als Karl Marx, Max Weber en Emile Durkheim het vertrekpunt, vanwaar je via een tocht langs andere invloedrijke denkers, uiteindelijk op de hoogte zult zijn van de meest actuele sociologische kennis. 

Tijdens het eerste jaar leer je aan de hand van sociologisch onderzoek op een nieuwe manier naar de samenleving kijken, je verbindt opgedane kennis over de maatschappij aan het werk van sociologische denkers en wanneer je zelf onderzoek gaat doen maak je kennis met sociologie als ambacht. In het tweede en derde jaar van de studie verdiep je je in de kennis die in het eerste jaar opgedaan hebt. Zo leer je meer over (beleids)toepassingen van sociologische theorieën, over hedendaagse debatten en hoe theorie tot stand komt. Ook verdiep je je kennis van het gereedschap waarmee je sociologisch onderzoek kunt doen. In het tweede jaar volg je zes domeinen van de sociologie, om zo breed mogelijke kennis te hebben over het veld van de sociologie. Het derde jaar vul je vooral zelf in: je kunt keuzevakken volgen, zowel bij sociologie als bij andere opleidingen, je kunt stage lopen of ervoor kiezen om te gaan studeren in het buitenland. 

Komend jaar gaat de opleiding sociologie internationaal. Dit houdt in dat je colleges volgt in het Engels, met studenten van over de hele wereld. Schrik niet als je Engels moeilijk vindt, want er zullen nog wel Nederlandstalige werkgroepen zijn. 

© 2017 by Landelijk Overlegorgaan Sociologie. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon